Ad Banner

Dlaczego Obywatele z Ekoinicjatywą?

Któż z nas nie widział spalania przez sąsiada odpadów w domowym piecu, zabrudzania trawnika psimi odchodami, mycia samochodu w rzece, narzekania na nudę we wsi?… A kto z nas zrobił coś aby się temu przeciwstawić? Często jesteśmy świadkami różnych rażących sytuacji, chętnie byśmy coś z tym zrobili, ale nie wiemy jak. Może się boimy, może wstydzimy?

Aktywny i świadomy obywatel- obywatel z ekoinicjatywą- dba o dobro wspólne, nie jest mu obojętne co dzieje się w jego miejscu zamieszkania. Obywatel z ekoinicjatywą ma odwagę zareagować w sytuacji, która go razi. Obywatel z ekoinicjatywą potrafi zaangażować się w działania na rzecz środowiska przyrodniczego, często inicjuje takie działania.
Kluczowym zadaniem projektu jest wyzwalanie w mieszkańcach odpowiedzialności, za siebie, za społeczność lokalną, za otaczające środowisko przyrodnicze. Aby o coś dbać, należy to rozumieć, znać, kochać. Stąd w naszym projekcie poszerzanie wiedzy przyrodniczej łączymy z zachęcaniem do aktywności społecznej. Kształcimy eko-edukatorów, wspieramy małe społeczności w rozwoju edukacji ekologicznej i aktywności społecznej.

Więcej o projekcie

Почему Граждане с Экоинициативой?

Кто из нас не видел соседа, сжигающего мусор в домашней печке, клумбы с собачьими нечистотами, мытье машины в реке, молодежь, уезжающую из деревни?... А кто из нас сделал что-то, чтобы это изменить? Мы часто являемся свидетелями разных ситуаций, которые мы хотели бы исправить, мы с удовольствием сделали бы что-нибудь, но не знаем как. Может, мы боимся или стесняемся?Активный и сознательный гражданин - гражданин с экоинициативой - заботится о своем окружении, ему не безразлично, что происходит там, где он живет. Гражданин с экоинициативой не боится реагировать в ситуацию, которая его раздражает. Гражданин с экоинициативой умеет действовать на пользу окружающей сред и является инициатором таких действий. Благодаря таким людям деревенский праздник может стать просветительским событием, а не только мероприятием, во время которого можно выпить пиво или купить в детям китайские пластмассовые игрушки.Ключевая задача проекта – открывать в людях ответственность за самих себя, за местное общество, за окружающую среду. Чтобы уметь о чём-то заботиться, необходимо это знать и любить. Поэтому в нашем проекте расширение знаний о природе мы соединяем с пробуждением интереса к общественной деятельности. Мы будем обучать «эко-лидеров», поддерживать маленькие коллективы, развивать экологическое образование и общественную активность.Каждый из нас может стать гражданином с экоинициативой.

Więcej o projekcie ruEnglish version